/ #magento 

Паралельна індексація в Magento 2

З версії Magento 2.2.6 є можливість розпаралелити процес індексації. Зробити це доволі просто.

В паралельному режимі можна індексувати:

  • Пошуковий індекс (Catalog Search Fulltext) на рівні магазину
  • Категорії (Category Product) на рівні магазину
  • Ціни (Product Price) на рівні веб-сайту (website), групи покупців (customer_group), веб-сайту та групи (website_and_customer_group). За замовчуванням індексування ціни каталогу не використовує багатопоточність і знаходиться в режимі none.

Щоб встановити один з режимів, треба виконати команду

php bin/magento indexer:set-dimensions-mode [<indexer>] [<mode>] 

наприклад

php bin/magento indexer:set-dimensions-mode catalog_product_price customer_group

Перевірити поточний режим

php bin/magento indexer:show-dimensions-mode

Кількість потоків задається змінною MAGE_INDEXER_THREADS_COUNT у файлі env.php

'MAGE_INDEXER_THREADS_COUNT' => 3

Посилання

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.