/ #magento 

Вилучення ієрархії категорій з URL в Magento 2

В Magento 2 є налаштування, яке дозволяє не показувати категорії для адрес товарів: Stores > Configuration > General > Catalog > Catalog > Search Engine Optimization > Use Categories Path for Product URLs howto-remove-parent-category-from-url-magento-2-1-1

Результатом буде отримання URL виду https://mysite.com/product1.html замість https://mysite.com/category1/category2/product1.html. На жаль для категорій такої можливості не передбачено і не можна отримати https://mysite.com/category2.

За генерацію URL категорій відповідає клас Magento\CatalogUrlRewrite\Model\CategoryUrlPathGenerator.

public function getUrlPath($category, $parentCategory = null)
{
...
  if ($this->isNeedToGenerateUrlPathForParent($category)) {
    $parentCategory = $parentCategory === null ?
      $this->categoryRepository->get($category->getParentId(), $category->getStoreId()) : $parentCategory;
    $parentPath = $this->getUrlPath($parentCategory);
    $path = $parentPath === '' ? $path : $parentPath . '/' . $path;
  }
...
}

Створимо around-плагін для вимкнення та увімкнення ціїє умови в залежності від налаштувань в адмінці Magento.

 1. Створюємо заготовку для модуля в директорії Noon/CategoryUrlPathGenerator

  registration.php

  <?php
  \Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar::register(
  \Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar::MODULE,
    'Noon_CategoryUrlPathGenerator',
    __DIR__
  );
  

  etc/module.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:Module/etc/module.xsd">
    <module name="Noon_CategoryUrlPathGenerator" setup_version="0.1.0" />
  </config>
  
 2. Додаємо до адмінки опцію для додавання/вилучення списку батьківських категорій в URL

  etc/adminhtml/system.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Config:etc/system_file.xsd">
    <system>
      <section id="catalog">
        <group id="seo">
          <field id="category_use_parent_categories" translate="label" type="select" sortOrder="5" showInDefault="1" showInWebsite="1" showInStore="1" canRestore="1">
            <label>Use Parent Category Path for Category URLs</label>
            <source_model>Magento\Config\Model\Config\Source\Yesno</source_model>
          </field>
        </group>
      </section>
    </system>
  </config>
  

  Результатом буде такий вигляд адмінки howto-remove-parent-category-from-url-magento-2-2

  Задаємо значення No на замовчання

  etc/config.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Store:etc/config.xsd">
    <default>
      <catalog>
        <seo>
          <category_use_parent_categories>0</category_use_parent_categories>
        </seo>
      </catalog>
    </default>
  </config>
  
 3. Робимо хелпер для можливості отримати значення налаштування з адмін-панелі

  Helper/Data.php

  <?php
  namespace Noon\CategoryUrlPathGenerator\Helper;
  
  class Data extends \Magento\Framework\App\Helper\AbstractHelper
  {
    const XML_PATH_CATEGORY_USE_PARENT_CATEGORIES = 'catalog/seo/category_use_parent_categories';
  
    /**
    *
    * @var \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface
    */
    protected $scopeConfig;
  
    /**
    *
    * @param \Magento\Framework\App\Helper\Context $context
    * @param \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface $scopeConfig
    */
    public function __construct(
      \Magento\Framework\App\Helper\Context $context,
      \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface $scopeConfig
    ) {
      parent::__construct($context);
      $this->scopeConfig = $scopeConfig;
    }
  
    /**
    *
    * @return boolean
    */
    public function useParentCategoties()
    {
      if ($this->scopeConfig->getValue(self::XML_PATH_CATEGORY_USE_PARENT_CATEGORIES, \Magento\Store\Model\ScopeInterface::SCOPE_STORE)) {
        return true;
      }
      return false;
    }
  }
  
 4. Створюємо around-плагін

  etc/di.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
    <type name="Magento\CatalogUrlRewrite\Model\CategoryUrlPathGenerator">
      <plugin name="noon_category_url_path_generator" type="\Noon\CategoryUrlPathGenerator\Plugin\Model\CategoryUrlPathGenerator" sortOrder="0" />
    </type>
  </config>
  

  Plugin/Model/CategoryUrlPathGenerator.php

  <?php
  
  namespace Noon\CategoryUrlPathGenerator\Plugin\Model;
  
  use Magento\CatalogUrlRewrite\Model\CategoryUrlRewriteGenerator;
  use Magento\Catalog\Api\CategoryRepositoryInterface;
  use Magento\Catalog\Model\Category;
  
  class CategoryUrlPathGenerator
  {
    protected $helper;
  
    public function __construct(
      \Noon\CategoryUrlPathGenerator\Helper\Data $helper
    ){
      $this->helper = $helper;
    }
  
    /**
    *
    * @param \Magento\CatalogUrlRewrite\Model\CategoryUrlPathGenerator $subject
    * @param $path
    * @return string
    */
    public function aroundGetUrlPath(\Magento\CatalogUrlRewrite\Model\CategoryUrlPathGenerator $subject, $proceed, $category)
    {
  
      if (in_array($category->getParentId(), [Category::ROOT_CATEGORY_ID, Category::TREE_ROOT_ID])) {
        return '';
      }
      $path = $category->getUrlPath();
      if ($path !== null && !$category->dataHasChangedFor('url_key') && !$category->dataHasChangedFor('parent_id')) {
        return $path;
      }
      $path = $category->getUrlKey();
      if ($path === false) {
        return $category->getUrlPath();
      }
      if ($this->helper->useParentCategoties() && $this->isNeedToGenerateUrlPathForParent($category)) {
        $parentPath = $this->getUrlPath(
          $this->categoryRepository->get($category->getParentId(), $category->getStoreId())
        );
        $path = $parentPath === '' ? $path : $parentPath . '/' . $path;
      }
      return $path;
  
    }
  
  }
  

Даний плагін дозволить генерувати потрібні URL для всіх новостворених категорій.

Репозиторій плагіна - https://github.com/alex-79/magento2-category-url-path-generator.

Що робити якщо дерево категорій вже створено? Тут я рекомендую скористатись модулем https://github.com/elgentos/regenerate-catalog-urls і перегенерувати path та url.

php bin/magento regenerate:category:path
php bin/magento regenerate:category:url

Посилання

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.