/ #magento 

Як прибрати Store Code з URL для основного магазину в Magento 2

Вихідні дані: є магазин з двома мовними версіями, наприклад, ua та en, версія українською мовою - основна. Задача: прибрати store code з адреси основного магазину, тобто замість https://mysite.com/ua/ зробити просто https://mysite.com/, міжнародну версію залишити без змін - https://mysite.com/en/.

Для цього нам треба навісити плагін на метод getBaseUrl класу Magento\Store\Model\Store.

 1. Створюємо заготовку для модуля в директорії Noon/HideDefaultStoreCode

registration.php

<?php
\Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar::register(
\Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar::MODULE,
  'Noon_HideDefaultStoreCode',
  __DIR__
);

etc/module.xml

<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:Module/etc/module.xsd">
  <module name="Noon_HideDefaultStoreCode" setup_version="0.1.0" />
</config>
 1. Додаємо до адмінки опцію для включення/відключення Store Code в URL

etc/adminhtml/system.xml

<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Config:etc/system_file.xsd">
  <system>
    <section id="web">
      <group id="url">
        <field id="hide_default_store_code" translate="label" type="select" sortOrder="100" showInDefault="1" showInWebsite="1" showInStore="1" canRestore="1">
          <label>Hide Default Store Code</label>
          <source_model>Magento\Config\Model\Config\Source\Yesno</source_model>
        </field>
      </group>
    </section>
  </system>
</config>

Результатом буде такий вигляд адмінки howto-hide-default-store-code-from-url-magento-2-1-1

Задаємо значення No на замовчання

etc/config.xml

<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Store:etc/config.xsd">
  <default>
    <web>
      <url>
        <hide_default_store_code>0</hide_default_store_code>
      </url>
    </web>
  </default>
</config>
 1. Робимо хелпер для можливості отримати значення налаштування з адмін-панелі

Helper/Data.php

<?php
namespace Noon\HideDefaultStoreCode\Helper;

class Data extends \Magento\Framework\App\Helper\AbstractHelper
{
  const XML_PATH_HIDE_DEFAULT_STORE_CODE = 'web/url/hide_default_store_code';

  /**
   *
   * @var \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface
   */
  protected $scopeConfig;

  /**
   *
   * @param \Magento\Framework\App\Helper\Context $context
   * @param \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface $scopeConfig
   */
  public function __construct(
    \Magento\Framework\App\Helper\Context $context,
    \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface $scopeConfig
  ) {
    parent::__construct($context);
    $this->scopeConfig = $scopeConfig;
  }

  /**
   *
   * @return boolean
   */
  public function isHideDefaultStoreCode()
  {
    if ($this->scopeConfig->getValue(self::XML_PATH_HIDE_DEFAULT_STORE_CODE, \Magento\Store\Model\ScopeInterface::SCOPE_STORE)) {
      return true;
    }
    return false;
  }
}
 1. Створюємо after-плагін

etc/di.xml

<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
  <type name="Magento\Store\Model\Store">
    <plugin name="Noon_hide_default_store_code" type="\Noon\HideDefaultStoreCode\Plugin\Model\HideDefaultStoreCode" sortOrder="0" />
  </type>
</config>

Plugin/Model/HideDefaultStoreCode.php

<?php

namespace Noon\HideDefaultStoreCode\Plugin\Model;

class HideDefaultStoreCode
{
  /**
   *
   * @var \Noon\HideDefaultStoreCode\Helper\Data 
   */
  protected $helper;
  
  /**
   *
   * @var \Magento\Store\Model\StoreManagerInterface
   */
  protected $storeManager;
  
  /**
   * 
   * @param \Noon\HideDefaultStoreCode\Helper\Data $helper
   * @param \Magento\Store\Model\StoreManagerInterface $storeManager
   */
  public function __construct(
    \Noon\HideDefaultStoreCode\Helper\Data $helper,
    \Magento\Store\Model\StoreManagerInterface $storeManager
  ){
    $this->helper = $helper;
    $this->storeManager = $storeManager;
  }

  /**
   * 
   * @param \Magento\Store\Model\Store $subject
   * @param string $url
   * @return string
   */
  public function afterGetBaseUrl(\Magento\Store\Model\Store $subject, $url)
  {
    if ($this->helper->isHideDefaultStoreCode()) {
      $url = str_replace('/'.$this->storeManager->getDefaultStoreView()->getCode().'/','/', $url);
    }
    return $url;
  }
}

Репозиторій плагіна - https://github.com/alex-79/magento2-hide-default-store-code-from-url.

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.