/ #magento 

Як прибрати Store Code з URL для основного магазину в Magento 2

Вихідні дані: є магазин з двома мовними версіями, наприклад, ua та en, версія українською мовою - основна. Задача: прибрати store code з адреси основного магазину, тобто замість https://mysite.com/ua/ зробити просто https://mysite.com/, міжнародну версію залишити без змін - https://mysite.com/en/.

Для цього нам треба навісити плагін на метод getBaseUrl класу Magento\Store\Model\Store.

 1. Створюємо заготовку для модуля в директорії Noon/HideDefaultStoreCode

  registration.php

  <?php
  \Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar::register(
  \Magento\Framework\Component\ComponentRegistrar::MODULE,
    'Noon_HideDefaultStoreCode',
    __DIR__
  );
  

  etc/module.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:Module/etc/module.xsd">
    <module name="Noon_HideDefaultStoreCode" setup_version="0.1.0" />
  </config>
  
 2. Додаємо до адмінки опцію для включення/відключення Store Code в URL

  etc/adminhtml/system.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Config:etc/system_file.xsd">
    <system>
      <section id="web">
        <group id="url">
          <field id="hide_default_store_code" translate="label" type="select" sortOrder="100" showInDefault="1" showInWebsite="1" showInStore="1" canRestore="1">
            <label>Hide Default Store Code</label>
            <source_model>Magento\Config\Model\Config\Source\Yesno</source_model>
          </field>
        </group>
      </section>
    </system>
  </config>
  

  Результатом буде такий вигляд адмінки howto-hide-default-store-code-from-url-magento-2-1-1

  Задаємо значення No на замовчання

  etc/config.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Store:etc/config.xsd">
    <default>
      <web>
        <url>
          <hide_default_store_code>0</hide_default_store_code>
        </url>
      </web>
    </default>
  </config>
  
 3. Робимо хелпер для можливості отримати значення налаштування з адмін-панелі

  Helper/Data.php

  <?php
  namespace Noon\HideDefaultStoreCode\Helper;
  
  class Data extends \Magento\Framework\App\Helper\AbstractHelper
  {
    const XML_PATH_HIDE_DEFAULT_STORE_CODE = 'web/url/hide_default_store_code';
  
    /**
    *
    * @var \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface
    */
    protected $scopeConfig;
  
    /**
    *
    * @param \Magento\Framework\App\Helper\Context $context
    * @param \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface $scopeConfig
    */
    public function __construct(
      \Magento\Framework\App\Helper\Context $context,
      \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface $scopeConfig
    ) {
      parent::__construct($context);
      $this->scopeConfig = $scopeConfig;
    }
  
    /**
    *
    * @return boolean
    */
    public function isHideDefaultStoreCode()
    {
      if ($this->scopeConfig->getValue(self::XML_PATH_HIDE_DEFAULT_STORE_CODE, \Magento\Store\Model\ScopeInterface::SCOPE_STORE)) {
        return true;
      }
      return false;
    }
  }
  
 4. Створюємо after-плагін

  etc/di.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
    <type name="Magento\Store\Model\Store">
      <plugin name="Noon_hide_default_store_code" type="\Noon\HideDefaultStoreCode\Plugin\Model\HideDefaultStoreCode" sortOrder="0" />
    </type>
  </config>
  

  Plugin/Model/HideDefaultStoreCode.php

  <?php
  
  namespace Noon\HideDefaultStoreCode\Plugin\Model;
  
  class HideDefaultStoreCode
  {
    /**
    *
    * @var \Noon\HideDefaultStoreCode\Helper\Data 
    */
    protected $helper;
      
    /**
    *
    * @var \Magento\Store\Model\StoreManagerInterface
    */
    protected $storeManager;
      
    /**
    * 
    * @param \Noon\HideDefaultStoreCode\Helper\Data $helper
    * @param \Magento\Store\Model\StoreManagerInterface $storeManager
    */
    public function __construct(
      \Noon\HideDefaultStoreCode\Helper\Data $helper,
      \Magento\Store\Model\StoreManagerInterface $storeManager
    ){
      $this->helper = $helper;
      $this->storeManager = $storeManager;
    }
  
    /**
    * 
    * @param \Magento\Store\Model\Store $subject
    * @param string $url
    * @return string
    */
    public function afterGetBaseUrl(\Magento\Store\Model\Store $subject, $url)
    {
      if ($this->helper->isHideDefaultStoreCode()) {
        $url = str_replace('/'.$this->storeManager->getDefaultStoreView()->getCode().'/','/', $url);
      }
      return $url;
    }
  }
  

Репозиторій плагіна - https://github.com/alex-79/magento2-hide-default-store-code-from-url.

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.