/ #mysql #magento 

Пошук в MySQL за допомогою регулярних виразів

Завдання: знайти в каталозі sku із знаком “-” в кінці.

Для знаходження відповідних sku виконуємо запит в базу

SELECT sku FROM `catalog_product_entity` WHERE sku REGEXP "-$" = 1;

REGEXP віддає 1 якщо значення відповідає регулярному виразу, інакше - 0.

Посилання

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.