/ #linux #web 

Отримання SSL-сертифікату для Nginx на Debian 9

Простий спосіб отримати безкоштовний SSL-сертифікат з оцінкою A+ для Nginx на Debian 9

Спочатку додаємо репозиторій stretch-backports

add-apt-repository 'deb http://deb.debian.org/debian stretch-backports main'
apt-get update

Встановлюємо утиліту для автоматичного отримання та оновлення сертифікатів certbot

apt-get install certbot python-certbot-nginx -t stretch-backports

В конфігураційному файлі для нашого сайту надаємо certbot-у доступ до необхідної йому директорії

# Let’s Encrypt
location ~ /.well-known {
    allow all;
}

та перечитуємо конфігурацію nginx

nginx -t
nginx -s reload

Отримуємо сертифікати

certbot --nginx

Відповідаємо на питання бота, дозволяємо внести зміни в конфігурацію nginx і вуаля )))

На останок certbot пропонує перевірити сертифікати за посиланням https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=sample.bender.kr.ua

howto-certbot-nginx-debian-1

Добре, але можна краще.

Поглянемо які налаштування додав certbot в конфіг сайту.

include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot

Згенеруємо новий 4096 бітний ключ

openssl dhparam -out /etc/letsencrypt/ssl-dhparams-4096.pem 4096

та поміняємо налаштування

ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams-4096.pem; # managed by Certbot

Поки генерується ключ (а процес це доволі довгий), внесемо зміни в options-ssl-nginx.conf.

Кешуємо відповіді з ЦА, який видав сертифікат. В якості резолвера вказуємо Google DNS.

ssl_stapling on;
ssl_stapling_verify on;
resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
resolver_timeout 10s;

Встановлюємо заголовок HTTP Strict Transport Security (HSTS).

add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000;";

Перечитуємо конфігурацію Nginx і перевіряємо сертифікат

nginx -t
nginx -s reload

howto-certbot-nginx-debian-2

Юх-у-у-у-у!!!

Посилання

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.