/ #magento 

Magento 2: як додати посилання в header.links

Щоб додати власнe посилання у верхню панель, необхідно дописати в app/design/frontend/Vendor/theme/child/Magento_Theme/layout/default.xml наступне:

<referenceBlock name="header.links">
  <block class="Magento\Framework\View\Element\Html\Link" name="my-link">
    <arguments>
      <argument name="label" xsi:type="string" translate="true">My Link</argument>
      <argument name="path" xsi:type="string" translate="true">my-link</argument>
		  <argument name="class" xsi:type="string">my-link</argument>
    </arguments>
  </block>
</referenceBlock>

Посилання

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.