/ #magento 

Magento2: Як писати логи модуля в окремий файл?

Щоб писати логи модуля в окремий файл треба виконати наступні кроки:

 1. Сворюємо класи Logger.php та Hadler.php

  <?php
  
  namespace VendorName\ModuleName\Model\Logger;
  
  class Logger extends \Monolog\Logger
  {
  
  }
  
  <?php
  
  namespace VendorName\ModuleName\Model\Logger;
  
  use Monolog\Logger;
  
  class Handler extends \Magento\Framework\Logger\Handler\Base 
  {
    protected $loggerType = Logger::INFO;
    protected $fileName = '/var/log/mymodule.log';
  }
  
 2. Додаємо власний логер до конфігурації в di.xml

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
    <type name="VendorName\ModuleName\Model\Logger\Handler">
      <arguments>
        <argument name="filesystem" xsi:type="object">Magento\Framework\Filesystem\Driver\File</argument>
      </arguments>
    </type>
    <type name="VendorName\ModuleName\Model\Logger\Logger">
      <arguments>
        <argument name="name" xsi:type="string">MyLogger</argument>
        <argument name="handlers" xsi:type="array">
          <item name="system" xsi:type="object">VendorName\ModuleName\Model\Logger\Handler</item>
        </argument>
      </arguments>
    </type>  
  </config>
  
  1. Тепер можемо використати логер, наприклад так ```php <?php

  namespace VendorName\ModuleName\Controller\Index;

  class Test extends \Magento\Framework\App\Action\Action { … protected $logger;

  public function __construct(
    ...
    \VendorName\ModuleName\Model\Logger\Logger $logger  
  ) {
    ...
    $this->logger = $logger;
  }
  
  public function execute()
  {
  
    ...
    $this->logger->info('my message');
    ...
  
  }
  

  } ```

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.