/ #magento 

Magento2: Як писати логи модуля в окремий файл?

Щоб писати логи модуля в окремий файл треба виконати наступні кроки:

1) Сворюємо класи Logger.php та Hadler.php

<?php

namespace VendorName\ModuleName\Model\Logger;

class Logger extends \Monolog\Logger
{

}
<?php

namespace VendorName\ModuleName\Model\Logger;

use Monolog\Logger;

class Handler extends \Magento\Framework\Logger\Handler\Base 
{
  protected $loggerType = Logger::INFO;
  protected $fileName = '/var/log/mymodule.log';
}

2) Додаємо власний логер до конфігурації в di.xml

<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:framework:ObjectManager/etc/config.xsd">
  <type name="VendorName\ModuleName\Model\Logger\Handler">
    <arguments>
      <argument name="filesystem" xsi:type="object">Magento\Framework\Filesystem\Driver\File</argument>
    </arguments>
  </type>
  <type name="VendorName\ModuleName\Model\Logger\Logger">
    <arguments>
      <argument name="name" xsi:type="string">MyLogger</argument>
      <argument name="handlers" xsi:type="array">
        <item name="system" xsi:type="object">VendorName\ModuleName\Model\Logger\Handler</item>
      </argument>
    </arguments>
  </type>  
</config>

3) Тепер можемо використати логер, наприклад так

<?php

namespace VendorName\ModuleName\Controller\Index;

class Test extends \Magento\Framework\App\Action\Action
{
  ...
  protected $logger;

  public function __construct(
    ...
    \VendorName\ModuleName\Model\Logger\Logger $logger  
  ) {
    ...
    $this->logger = $logger;
  }

  public function execute()
  {
       
    ...
    $this->logger->info('my message');
    ...

  }
}
Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.