/ #magento 

Magento2: налаштування періодичних завдань власного модуля через адмін-панель

Для створення періодичного завдання у власному модулі треба виконати наступні кроки:

 1. Сворюємо crontab.xml в app/VendorName/ModuleName/etc

  <?xml version="1.0"?>
  <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_Cron:etc/crontab.xsd">
    <group id="default">
      <job name="vendorname_modulename_job" instance="VendorName\ModuleName\Cron\CronJob" method="execute">
        <config_path>crontab/default/jobs/vendorname_modulename_job/schedule/cron_expr</config_path>
      </job>
    </group>
  </config> 
  
  1. Створюємо поле для налаштування періодичного завдання у файлі app/VendorName/ModuleName/etc/adminhtml/system.xml xml ... <group id="configurable_cron" translate="label" type="text" sortOrder="150" showInDefault="1" showInWebsite="1" showInStore="0"> <label>Cron</label> <field id="crontab" translate="label" type="text" sortOrder="10" showInDefault="1" showInWebsite="1" showInStore="1"> <label>Crontab</label> <validate>required-entry</validate> <backend_model>VendorName\ModuleName\Model\Config\CronConfig</backend_model> </field> </group> ...
 2. Створюємо бекенд-модель app/VendorName/ModuleName/Model/Config/CronConfig.php

  <?php
  
  namespace VendorName\ModuleName\Model\Config;
    
  class CronConfig extends \Magento\Framework\App\Config\Value
  {
    
    /**
    * @var \Magento\Framework\App\Config\ValueFactory
    */
    protected $configValueFactory;
    
    /**
    * @var string
    */
    protected $runModelPath = '';
      
    /**
    * Cron string path
    */
    const CRON_STRING_PATH = 'crontab/default/jobs/vendorname_modulename_job/schedule/cron_expr';
    
    /**
    * Cron model path
    */
    const CRON_MODEL_PATH = 'crontab/default/jobs/vendorname_modulename_job/run/model';
      
    /**
    * Cron config data
    */   
    const CONFIG_DATA = 'groups/configurable_cron/fields/crontab/value';
    
    /**
    * @param \Magento\Framework\Model\Context $context
    * @param \Magento\Framework\Registry $registry
    * @param \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface $config
    * @param \Magento\Framework\App\Cache\TypeListInterface $cacheTypeList
    * @param \Magento\Framework\App\Config\ValueFactory $configValueFactory
    * @param \Magento\Framework\Model\ResourceModel\AbstractResource $resource
    * @param \Magento\Framework\Data\Collection\AbstractDb $resourceCollection
    * @param string $runModelPath
    * @param array $data
    */
    public function __construct(
      \Magento\Framework\Model\Context $context,
      \Magento\Framework\Registry $registry,
      \Magento\Framework\App\Config\ScopeConfigInterface $config,
      \Magento\Framework\App\Cache\TypeListInterface $cacheTypeList,
      \Magento\Framework\App\Config\ValueFactory $configValueFactory,
      \Magento\Framework\Model\ResourceModel\AbstractResource $resource = null,
      \Magento\Framework\Data\Collection\AbstractDb $resourceCollection = null,
      $runModelPath = '',
      array $data = []
    ) {
      $this->runModelPath = $runModelPath;
      $this->configValueFactory = $configValueFactory;
      parent::__construct($context, $registry, $config, $cacheTypeList, $resource, $resourceCollection, $data);
    }
            
      
    /**
    * {@inheritdoc}
    *
    * @return $this
    * @throws \Exception
    */
    public function afterSave()
    {
      $cronExprString = $this->getData(self::CONFIG_DATA);
  
      try {
        $this->configValueFactory->create()->load(
          self::CRON_STRING_PATH,
          'path'
        )->setValue(
          $cronExprString
        )->setPath(
          self::CRON_STRING_PATH
        )->save();
        $this->configValueFactory->create()->load(
          self::CRON_MODEL_PATH,
          'path'
        )->setValue(
          $this->runModelPath
        )->setPath(
          self::CRON_MODEL_PATH
        )->save();
      } catch (\Exception $e) {
        throw new \Exception(__('We can\'t save the cron expression.'));
      }
    
      return parent::afterSave();
    }
  
  }         
  
  1. І нарешті створюємо app/VendorName/ModuleName/Cron/CronJob.php ```php <?php

  namespace VendorName\ModuleName\Cron;

  class CronJob {

  public function execute()
  {
        ...
    return $this;
  }
  

  } ```

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.