/ #linux #mysql 

Простий моніторинг роботи сервера за допомогою Munin

Munin — це дуже простий в налаштуванні засіб моніторинга серверів. Для Munin існує величезна кількість плагінів для спостереження за load average, дисковими операціями, CPU, RAM, mysql тощо. Вся інформація зберігається в кільцевій базі даних RRDtool.

Встановлюємо систему моніторингу:

apt-get install munin munin-node
service munin-node start

Налаштовуємо nginx

	location / {
	    root /var/cache/munin/www;
	    autoindex on;
	    auth_basic "Munin Statistics";
	    auth_basic_user_file /etc/munin/.passwd;
	}

Додаткові плагіни знаходяться в директорії /usr/share/munin/plugins . Встановимо, для прикладу, набір плагінів для відстеження роботи MySQL.

Спочатку налаштовуємо доступ до БД в /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node:

[mysql*]
user root
env.mysqlopts --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf
env.mysqluser munin
env.mysqlpassword PASSWORD
env.mysqlconnection DBI:mysql:mysql;host=127.0.0.1;port=3306

Потім створюємо користувача munin:

CREATE USER munin@127.0.0.1 IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
GRANT SUPER,PROCESS ON *.* TO munin@127.0.0.1;
GRANT SELECT ON mysql.* TO munin@127.0.0.1;
FLUSH PRIVILEGES;

І встановлюємо плагіни:

cd /etc/munin/plugins/
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_bytes
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_queries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_slowqueries
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_threads
ln -s /usr/share/munin/plugins/mysql_innodb 
service munin-node restart

Якщо хочеться більше графіків, то ось вам магія:

apt-get install libcache-{perl,cache-perl}
cd /etc/munin/plugins/
ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_ mysql_
for i in `./mysql_ suggest`; \
do ln -sf /usr/share/munin/plugins/mysql_ mysql_$i; done
rm -rf /etc/munin/plugins/mysql_
rm -rf /etc/munin/plugins/mysql_isam_space_*
service munin-node restart

Якщо в логах така помилка

Unknown section: INDIVIDUAL BUFFER POOL INFO at /etc/munin/plugins/mysql_innodb_rows line 1098.

то в /usr/share/munin/plugins/mysql_ знаходимо

my %section_map = (

і додаємо туди

    'INDIVIDUAL BUFFER POOL INFO' => \&skip,

Перевірити відсутність помилок можна наступним чином

cd /etc/munin/plugins
munin-run mysql_innodb_rows

Посилання

Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.