/ #python #web 

Встановлення зв'язки Django та MySQL на Debian 9

Встановлення Django

 1. Встановлюємо Python та додатковий інструментарій apt install python3 python3-pip python3-venv
 2. Створюємо папку для проекту та віртуальне середовище mkdir myproject cd myproject python3 -m venv venv source venv/bin/activate
 3. Встановлюємо Django та перевыряємо встановлену версію python3 -m pip install Django python -m django --version
 4. Створюємо новий проект django-admin startproject myproject

З’єднання з MySQL

 1. Встановлюємо Percona Server wget https://repo.percona.com/apt/percona-release_latest.$(lsb_release -sc)_all.deb dpkg -i percona-release_latest.$(lsb_release -sc)_all.deb apt update apt install percona-server-server-5.7
 2. Створюємо базу данних CREATE DATABASE test CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO 'test'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password'; FLUSH PRIVILEGES;
 3. Встановлюємо mysqlclient

  apt install libmysqlclient-dev
  

  Для percona-server отримаємо наступне попередження

  Чтение списков пакетов… Готово
  Построение дерева зависимостей    
  Чтение информации о состоянии… Готово
  Пакет libmysqlclient-dev — виртуальный, его функции предоставляются пакетами:
  libperconaserverclient20-dev 5.7.28-31-1.stretch
  libperconaserverclient18.1-dev 5.6.47-87.0-1.stretch
  libperconaserverclient18-dev 5.5.62-rel38.14-1.stretch
  Вы должны явно указать, какой именно вы хотите установить.
  
  E: Для пакета «libmysqlclient-dev» не найден кандидат на установку
  

  Уважно читаємо та робимо вибір у відповідності до встановленої версії MySQL (в нашому випадку версія 5.7)

  apt install libperconaserverclient20-dev
  
  python3 -m pip install mysqlclient
  
 4. Редагуэмо файл ~/myproject/myproject/settings.py:

  DATABASES = {
    'default': {
      'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
      'NAME': 'test',
      'USER': 'test',
      'PASSWORD': 'password',
      'HOST': 'localhost',
      'PORT': '',
    }
  }
  
 5. Створюємо і застосовуємо міграції

  python manage.py makemigrations
  cd myproject
  python3 manage.py migrate
  
  Operations to perform:
    Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
  Running migrations:
    Applying contenttypes.0001_initial... OK
    Applying auth.0001_initial... OK
    Applying admin.0001_initial... OK
    Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
    Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
    Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
    Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
    Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
    Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
    Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
    Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
    Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
    Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
    Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
    Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
    Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
    Applying sessions.0001_initial... OK
  
 6. Створюємо адміністратора

  python3 manage.py createsuperuser
  
 7. Запускаємо сервер

  python3 manage.py runserver
  
Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.