/ #python #web 

Встановлення зв'язки Django та MySQL на Debian 9

Встановлення Django

 1. Встановлюємо Python та додатковий інструментарій

  apt install python3 python3-pip python3-venv
  
 2. Створюємо папку для проекту та віртуальне середовище

  mkdir myproject
  cd myproject
  python3 -m venv venv
  source venv/bin/activate
  
 3. Встановлюємо Django та перевыряємо встановлену версію

  python3 -m pip install Django
  python -m django --version
  
 4. Створюємо новий проект

  django-admin startproject myproject
  

З’єднання з MySQL

 1. Встановлюємо Percona Server

  wget https://repo.percona.com/apt/percona-release_latest.$(lsb_release -sc)_all.deb
  dpkg -i percona-release_latest.$(lsb_release -sc)_all.deb
  apt update
  apt install percona-server-server-5.7
  
 2. Створюємо базу данних

  CREATE DATABASE test CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON test.* TO 'test'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
  FLUSH PRIVILEGES;
  
 3. Встановлюємо mysqlclient

  apt install libmysqlclient-dev
  

  Для percona-server отримаємо наступне попередження

    Чтение списков пакетов… Готово
    Построение дерева зависимостей    
    Чтение информации о состоянии… Готово
    Пакет libmysqlclient-dev — виртуальный, его функции предоставляются пакетами:
    libperconaserverclient20-dev 5.7.28-31-1.stretch
    libperconaserverclient18.1-dev 5.6.47-87.0-1.stretch
    libperconaserverclient18-dev 5.5.62-rel38.14-1.stretch
    Вы должны явно указать, какой именно вы хотите установить.
  
    E: Для пакета «libmysqlclient-dev» не найден кандидат на установку
  

  Уважно читаємо та робимо вибір у відповідності до встановленої версії MySQL (в нашому випадку версія 5.7)

  apt install libperconaserverclient20-dev
  
  python3 -m pip install mysqlclient
  
 4. Редагуэмо файл ~/myproject/myproject/settings.py:

    DATABASES = {
      'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'test',
        'USER': 'test',
        'PASSWORD': 'password',
        'HOST': 'localhost',
        'PORT': '',
      }
    }
  
 5. Створюємо і застосовуємо міграції

  python manage.py makemigrations
  cd myproject
  python3 manage.py migrate
  
    Operations to perform:
      Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
    Running migrations:
      Applying contenttypes.0001_initial... OK
      Applying auth.0001_initial... OK
      Applying admin.0001_initial... OK
      Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
      Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
      Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
      Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
      Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
      Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
      Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
      Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
      Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
      Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
      Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
      Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
      Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
      Applying sessions.0001_initial... OK
  
 6. Створюємо адміністратора

  python3 manage.py createsuperuser
  
 7. Запускаємо сервер

  python3 manage.py runserver
  
Author

Олександр Бобилєв

Залишаю собі право використовувати ненормативну (але інформативну) лексику там, де звичайні слова втрачають сенс і не відображають всієї палітри почуттів, від споглядання навколишньої дійсності.